0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
05281Lachowice, dnia: 29 listopada 2009 Roku

Adwent jest synonimem nadziei:
nie daremnym oczekiwaniem
na jakiegoś bezosobowego boga,
lecz konkretną niezawodną  ufnością w powrót Tego,
który już raz do nas przyszedł,
„Oblubieńca”, który swoją krwią przypieczętował zawarte z ludzkością wieczne przymierze.
Jan Paweł II

Dzisiejszą niedzielą w Kościele rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, a jednocześnie wchodzimy w okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Zaś kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do Świąt Bożego Narodzenia. Wykorzystajmy ten czas dla odnowienia i umocnienia więzi z Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Zachęcamy do licznego udziału w roratach, odprawianych codziennie o godzinie 700 rano a we wtorki i czwartki o godzinie 1700. Dzieci młodsze niech przychodzą na Roraty z lampionami. W tym roku temat Rorat nawiązuje do trwającego Roku Kapłańskiego, którego patronem jest św. Jan Maria Vianney. Dzieci podczas nabożeństw otrzymywać będą obrazki przedstawiające miejsca związane z życiem św. Jana Marii Vianneya. Obrazki będą umieszczać na planszy, którą dostaną w pierwszym dniu Rorat. Dekoracja przy ambonie to zdjęcie pomnika, przy wjeździe do Ars przedstawiającego spotkanie św. Jana Vianneya z chłopcem, który pokazał drogę proboszczowi do parafii i 12 pasków ze wskazówkami do przyczepienia na dekoracji w kolejne dni Rorat.

Pamiętajmy o wsparciu wszystkich potrzebujących, zwłaszcza dzieci z biednych rodzin, osób starszych, samotnych, choćby przez zakup świec Caritasu, które są już do nabycia w naszym kościele.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
Msza Święta intronizacyjna do Najświętszego Serca Pana Jezusa w piątek o godzinie 1700.
Okazja do spowiedzi świętej w czwartek i w piątek od godziny 1600.

Naszemu czuwaniu adwentowemu w tym tygodniu patronować będą:

W tym tygodniu Pan Organista rozpocznie zanoszenie opłatków na stół wigilijny. Podane przez naszego Pana Organistę opłatki są wyrazem jedności całej wspólnoty parafialnej, oraz znakiem więzi i wspólnego przygotowania się do przeżywania Świąt Bożego Narodzenia.

W przyszła niedzielę po każdej Mszy Świętej zbiórka do puszek na pomoc kościołowi katolickiemu na wschodzie.

Rodzinom od Numeru: 61 - 70 składamy serdeczny Bóg zapłać, za pracę przy sprzątaniu kościoła, oraz za złożoną ofiarę na potrzeby naszego kościoła. W tym tygodniu prosimy o pomoc przy sprzątaniu kościoła rodziny od Numeru: 71 - 80.

W przyszłą niedzielę odmówią Różaniec w kościele Róże: Pani Józefy Młyńskiej i Pana Antoniego Dyducha.

Państwu Pacygom składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiarowane do naszyj świątyni dywany: przed główny ołtarz oraz na boczne ołtarze.

Dla niewidomych