0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

 

Lachowice, dnia: 11 - stycznia 2008 roku

Wspominając dzisiaj chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia.
W tym sakramencie otrzymaliśmy godności przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości.
Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła.
Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem.
Sługa Boży Ojciec Święty Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae przypomniał:
„Wylanie Ducha Świętego w chrzcie wszczepia wierzącego jako latorośl w krzew winny, którym jest Chrystus (por. J 15,5), czyni go członkiem Jego mistycznego Ciała (por. 1 Kor 12,12; Rz 12,5).
Tej istniejącej od początku jedności musi jednak odpowiadać droga coraz większego upodabniania się
do Niego, które winno coraz bardziej ukierunkowywać postępowanie ucznia zgodnie z logiką Chrystusa:
«To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie» (Flp 2,5)” (nr 15).
Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi.
Dzisiejsza niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego.
Od jutra w liturgii rozpoczyna się tak zwany okres zwykły.
Jednak tradycyjnie przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego,
zwanego u nas Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem.
Trwa wizyta duszpasterska zwana „kolędą”.


Plan wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu jest następujący:


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 13 I – św. Hilary (między 310 a 320 – 367), biskup i Doktor Kościoła, wielki miłośnik i znawca Pisma Świętego oraz obrońca bóstwa Chrystusa w sporach teologicznych IV wieku.
• 17 I – św. Antoni (251-356), opat. Ten słynny pustelnik do dziś znajduje wielu naśladowców w praktykowaniu takiej właśnie drogi doskonałości chrześcijańskiej.


W tym tygodniu przypada trzeci piątek miesiąca, dzień szczególnej modlitwy ku czci Miłosierdzia Bożego.
Po Mszy Święte o godzinie 7 00 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
Rodzinom od Nr. 271 – 280 serdecznie dziękujemy za pracę przy sprzątaniu kościoła, oraz za złożoną ofiarę na potrzeby naszego kościoła.
W tym tygodniu prosimy o pomoc przy sprzątaniu rodziny od Nr. 281 – 300.


W przyszłym tygodniu odmówią Różaniec w kościele Róże:
Pana Kazimierza Sobańskiego i Pani Józefy Kapała.