Śluby

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

„Jezus rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”.

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę, całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”.

Małżeństwo będące głęboką wspólnotą życia i miłości nie jest instytucją czysto ludzką. Sam bowiem Bóg jest jego twórcą, gdyż stworzył człowieka z miłości i powołał go także do miłości trwałej i nieodwołalnej. Od samego początku Pan Bóg ustanowił małżeństwo jako trwały i nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Według słów Chrystusa Pana, sam Bóg ich łączy: „Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”.

Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety został podniesiony przez Chrystusa do godności sakramentu. Przez ten sakrament chrześcijańscy małżonkowie stają się znakiem tajemnicy jedności i płodnej miłości, łączącej Chrystusa z Kościołem i w tej tajemnicy uczestniczą.

Małżeństwo jako sakrament powstaje poprzez zawarcie umowy małżeńskiej, czyli przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, w której oddają się oni sobie i przyjmują wzajemnie. Całkowitej wierności małżonków, a także nierozerwalności węzła małżeńskiego, wymaga zarówno szczególna wspólnota mężczyzny i kobiety, jak również dobro dzieci.

Autentyczna, prawdziwa miłość małżeńska z natury swojej nastawiona jest na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Wypowiada się w dziecku. Dzieci są owocem miłości rodziców i „są najcenniejszym darem małżeństwa”, a „rodzicom przynoszą najwięcej dobra”. Innym celem małżeństwa jest doprowadzenie do pełnego rozwoju i dojrzałości miłości między małżonkami, a także wzajemna pomoc w dążeniu do świętości i dojrzałości chrześcijańskiej.

Gdy już zdecydowaliście, że chcecie iść przez życie razem... i z nikim innym, tylko ze sobą...

1. Zapowiedzi ślubu

3 miesiące (najpóźniej 1 miesiąc) przed planowanym terminem ślubu (datę i godzinę warto zarezerwować nawet wcześniej).
Jest to czas sprawdzania, czy małżeństwo może być ważnie zawarte, czy nie ma żadnych przeszkód, które są nieusuwalne.
Gdyby były usuwalne, należy je w tym czasie usunąć.

Przychodząc do kancelarii trzeba przynieść ze sobą:

  • dowody osobiste,
  • dokumenty konkordatowe z USC (ważne są 3 miesiące),
  • metryki chrztu do ślubu z parafii chrztu (ważne są 6 miesięcy),
  • świadectwa bierzmowania (jeżeli nie ma adnotacji o bierzmowaniu na metryce chrztu),
  • świadectwa ukończenia katechezy przygotowującej do małżeństwa,
  • wdowcy - zaświadczenie o śmierci współmałżonka z parafii, w której odbył się pogrzeb.

2. Spisanie aktu ślubu

Narzeczeni zgłaszają się w tygodniu przed ślubem celem spisania aktu małżeństwa.

Dokumenty:

  • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach w innej parafii,
  • dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek oraz dokładny adres.)

Serdecznie prosimy państwa młodych o uprzedzeniu gości, że nie wolno sypać przed kościołem ryżem, konfetti itp. (zresztą zwyczaj ten nie ma nic wspólnego z chrześcijańskim przeżywaniem sakramentu małżeństwa).

Dla niewidomych

Początek strony