0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

MB_028_48369c38107c8Lachowice, dnia: 26. 10. 2009 Roku

Modlitwa jest niezbędna w życiu
osobistym i w apostolacie.
Nie może być autentycznego
świadectwa chrześcijańskiego bez modlitwy.
Ona jest źródłem natchnienia,
energii, odwagi w obliczu trudności i przeszkód,
Jest źródłem wytrwałości
i mocy podejmowania inicjatywy - Jan Paweł II

Dzisiaj w kościołach (poza katedrami), które zostały konsekrowane, obchodzona jest uroczystość poświęcenia kościoła. Każda świątynia obchodzi w ciągu roku szczególnie uroczyście dwa dni: dzień swojego patrona i dzień swojej konsekracji. Dzień patrona to jakby dzień imienin kościoła. Tego dnia obchodzony jest zazwyczaj odpust parafialny. Natomiast dzień poświęcenia kościoła jest dniem jego oddania na wyłączną własność Panu Boga, by był on miejscem modlitwy dla parafialnej wspólnoty i miejscem sprawowania kultu. Z tej racji po Mszy Świętej o godzinie 10.15 - będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu w monstrancji i nabożeństwo dziękczynne.

Informujemy wszystkich parafian, że od dzisiejszej niedzieli Msze Święte wieczorne w niedziele i dni powszednie będą odprawiane  o godzinie 17.00

Przed nami ostatni różańcowy tydzień. Nie lekceważmy tego daru Bożej Opatrzności. Matka Boża w swych objawieniach i wielu Świętych wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie, nie walczymy mieczem. „Kto mieczem wojuje, od miecza ginie”! Naszym orężem jest różaniec, w myśl zawołania Sługi Bożego Jana Pawła II: „Zło dobrem zwyciężaj”! Codziennie gromadzimy się na Eucharystii, którą łączymy z nabożeństwem różańcowym. Wszystkich bez wyjątku zapraszamy na tę modlitwę zgromadzonego wokół Maryi Kościoła.

W środę, 28 października, czcimy w liturgii świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo, będziemy prosić Boga o tak samą silną wiarę. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach.

W przyszłą niedzielę, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W tę uroczystość uwielbiamy Boga wszystkich czasów w Jego Świętych - w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne spotkanie z Ojcem w Niebie.

W listopadzie w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar Ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.

Dzisiejsza składka na Mszach Świętych przeznaczona jest na potrzeby naszej świątyni.

Rodzinom od Numeru 391 - 410 składamy serdeczne Bóg zapłać za pracę przy sprzątaniu kościoła, oraz za złożoną ofiarę na potrzeby naszego kościoła. W tym tygodniu prosimy o pomoc przy sprzątaniu rodziny od Numeru 1 - 20.

W przyszłą niedzielę odmówią różaniec w kościele Róże: Pana Jerzego Kubieńca i Pani Janiny Kubieniec.

Dla niewidomych

Początek strony